Matematyczny Kalendarz Adwentowy

edycja 2021

Lista laureatów edycji 2021

Poniżej prezentujemy listę laureatów «Matematycznego Kalendarza Adwentowego 2021». Ze względu na wysoki poziom uczestników postanowiliśmy rozszerzyć listę lauretaów, znajdują się na niej osoby, które uzyskały przynajmniej 23 punkty.

# Imię, nazwisko i szkoła Liczba punktów Liczba podpunktów Łączna pozycja
1.ANTONI RAJTARVIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu26130352
2.BARTOSZ DROŻDZIŃSKILiceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Śremie261301577
3.OLIWIER NECELMANDwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu25129454
4.ALEKSANDRA STRZELECKALiceum Ogólnokształcące nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie25129477
5.RAFAŁ MALCEWICZDwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu251291091
6.JAKUB JĘSIEKII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie25128795
7.DAWID KOPIKII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie25128811
8.BORYS ŁANGOWICZII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie25128856
9.IGOR SZYMCZAKDwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące nr 38 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu24128590
10.FRANCISZEK KLONOWSKIII Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu24127466
11.MATEUSZ MIKOŁAJCZAKII Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu241271000
12.KAROL DWORCZYŃSKILiceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Śremie24126575
13.STEFAN OBARAZespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu241261083
14.JAN NOWAKOWSKIVIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu241261405
15.MICHAŁ STRZELCZYKVIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu241251502
16.KAROL MUSIELIŃSKIVIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu23127350
17.TYMON TOMCZAKVIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu23127476
18.WERONIKA KAŹMIERCZAKII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi23126960
19.STANISŁAW BEMBNISTAI Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie231261102
20.PIOTR WYSOCKIVIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Poznaniu23125821
21.ALEKSANDER CZARNECKILiceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Śremie231241040
22.ALEKSANDRA KOZICAZespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie231181895